PERCAKAPAN MUSA DENGAN TUHAN

PERCAKAPAN MUSA DENGAN TUHAN

Musa as : Oh tuhan, ajarilah kami sesuatu yang dapat kami pakai untuk berzikir dan berdo'a kepada engkau. Tuhan : Ucapkan...

Read more
Ayat Kursi Menjelang Tidur

Ayat Kursi Menjelang Tidur

Abu Hurairah r.a. pernah ditugaskan oleh Rasulullah S.A.W untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadhan. Tiba-tiba muncullah seseoran...

Read more
Awan Mengikut Orang Yang Bertaubat

Awan Mengikut Orang Yang Bertaubat

Di riwayatkan bahawa seorang tukang jagal terpesona kepada sorang anak jirannya. Ketika gadis itu menjalani tugas urusan keluarga di de...

Read more
SEORANG ANAK MEMBANGKANG PERINTAH AYAHNYA

SEORANG ANAK MEMBANGKANG PERINTAH AYAHNYA

Ketika Rasulullah S.A.W memanggil kaum Muslimin yang mampu berperang untuk terjun ke gelanggang perang Badar, terjadi dialog menarik a...

Read more
BATU-BATU YANG ANEH

BATU-BATU YANG ANEH

Dalam sebuah hadis menceritakan, pada zaman dahulu ada seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia berhenti di lapangan luas itu. Pada waktu i...

Read more
HIKMAH MENINGGALKAN CAKAP BOHONG

HIKMAH MENINGGALKAN CAKAP BOHONG

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa dengan Rasulullh...

Read more
5 WASIAT DARI ALLAH S.W.T. KEPADA RASULULLAH S.A.W

5 WASIAT DARI ALLAH S.W.T. KEPADA RASULULLAH S.A.W

Dari Nabi S.A.W., "Pada waktu malam saya diisrakkan sampai ke langit Allah S.W.T telah memberikan lima wasiat, antaranya : ...

Read more
MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN

MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN

Abu Bakar r.a. berkata, ” Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah kirimu, dunia di sebelah be...

Read more
KISAH NAFSU YANG DEGIL PADA PERINTAH ALLAH

KISAH NAFSU YANG DEGIL PADA PERINTAH ALLAH

Dalam sebuah kitab karangan ‘Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Alkhaubawiyi, seorang ulama yang hidup dalam abad ke XIII Hijrah , ...

Read more
KISAH KELEBIHAN BERPUASA PADA 10 MUHARRAM

KISAH KELEBIHAN BERPUASA PADA 10 MUHARRAM

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda : " Sesiapa yang berpuasa pada hari Aasyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T ...

Read more
TUJUH MACAM PAHALA YANG DAPAT DINIKMATI SELEPAS MATI

TUJUH MACAM PAHALA YANG DAPAT DINIKMATI SELEPAS MATI

berkata bahawa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu selepas matinya. 1. Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia ...

Read more
KISAH NERAKA JAHANNAM

KISAH NERAKA JAHANNAM

Dikisahkan dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah hiam gelap, tidak ada cahaya dan tidak pula ia menyala...

Read more
KISAH BUMI DAN LANGIT

KISAH BUMI DAN LANGIT

Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, "Hai langi...

Read more
KISAH PEMUDA BERIBU-BAPAKAN BABI

KISAH PEMUDA BERIBU-BAPAKAN BABI

Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah S.W.T Setiap kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik...

Read more
ANJING-ANJING NERAKA

ANJING-ANJING NERAKA

Sabda Rasulullah S.A.W kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apabila di dalam amal perbuatanmu itu ada kekurangan : Jagalah lisa...

Read more
KISAH LIMA PERKARA ANEH

KISAH LIMA PERKARA ANEH

Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli fiqh yang masyur. Suatu ketika dia pernah berkata, ayahku menceritakan bahawa antara Nabi-n...

Read more
Al-Quran Sebagai Pembela Di Hari Kiamat

Al-Quran Sebagai Pembela Di Hari Kiamat

Abu Umamah r.a berkata : “Rasulullah S.A.W telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-Quran, setelah itu Rasulullah S.A.W memb...

Read more